Preskočite na vsebino

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV ZA UPORABNIKE SPLETNE STRANI WWW.LESMARC.COM

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je

LESMARC+ trgovina in proizvodnja d.o.o.
Spodnji Rudnik c. I/35, 1000 Ljubljana
telefon: 01 6209 440
e-pošta: info@lesmarc.com

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno.

Namen obdelave Pravna podlaga za obdelavo Rok obdelave
Sklenitev pogodbe o sodelovanju, prodaji, nakupu, storitvah in podobno Veljavni zakoni na področju obligacij, izvršbe, davkov in podobno Celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
Povpraševanja po izdelkih in storitvah, dodatne informacije Sklenitev ali izvajanje pogodbe Celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
Prijava za popust ob prvem naročilu, akcijske ponudbe Privolitev posameznika/ce, odgovorne osebe na strani pravne osebe Do preklica privolitve
Novice, izobraževalne vsebine, novosti, akcije in ponudba, obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite, izobraževalne vsebine o storitvah in podobno Privolitev posameznika/ce, odgovorne osebe na strani pravne osebe Do preklica privolitve
Marketinške raziskave, tj.

sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas bolje spoznali in vam ponudili najboljše

Privolitev posameznika/ce, odgovorne osebe na strani pravne osebe Do preklica privolitve
Sodelovanje v nagradnih igrah, obvestila o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih in nagrajencev in podobno Privolitev posameznika/ce, odgovorne osebe na strani pravne osebe

Za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja

Do preklica privolitve, za nagrajence, skladno z davčnimi predpisi

Povsod, kjer obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate vedno možnost to privolitev pisno spremeniti ali preklicati in za vnaprej glede vaših osebnih podatkov odločiti drugače.

Razen v redkih primerih upravičenih izjem (kazniva dejanja, prekrški, zahteve državnih organov in utemeljeni pravni zahtevki tretjih oseb) obdelava ne temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Da bi vam zagotovili ugodno sklenitev in izvajanje pogodbe, obdelujemo različne vrste osebnih podatkov.

Vrsta podatkov Vir podatkov
Podatki o stranki

Identifikacijski in kontaktni podatki, zahteve, privolitve, povpraševanja, podatki o nakupih, najemih, dobavah, storitvah, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih

posameznik/ca

javno dostopni viri

lastne evidence

Podatki o pogodbenem razmerju

podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o odgovorih na povpraševanja, podatki o plačilih, podatki o naročilih, dobavah in opravljenih storitvah, podatki o morebitnih pravnih sredstvih

posameznik/ca

javno dostopni viri

lastne evidence

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim partnerjem, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov.
Če ste se odločili za sodelovanje v eni izmed naših akcij, bomo za namene te akcije osebne podatke posredovali tudi izbranemu partnerju v akciji (dobavitelji različnega trgovskega blaga).

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se prenašajo v države izven Evropske unije vendar samo v podjetja, ki so na seznamu Privacy shield s čimer zagotavljajo ustrezno varstvo podatkov in pravic po 49. členu uredbe.

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Naša družba posluje celovito digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

  • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je

del izvajanja te vaše pravice);

  • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca

dobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, čas hranjenja, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);

  • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez

nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

  • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, pomeni, da imate pravico

doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);

  • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo

obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali, če ste vložili ugovor ali, če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;

  • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki

ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);

  • pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih

podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);

  • pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev,

ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali, če v to ne privolite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bomo z veseljem pomagali, preko e-pošte: info@lesmarc.com

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Pomaknite se na vrh