Vozila za čiščenje kanalizacijskih cevi

Tehnologija čiščenja in odvoza  kanalizacijskih vod je pomembna za same uporabnike in operaterje kanalizacijskih omrežij . Glede na mnoge dodatne možnosti delovanja pri čiščenju kanalizacije, kot je čiščenje drenažnih kanalov na cestah, greznic in praznjenje zbiralnikov, čiščenje po separaciji goriv in olja, kot tudi odvoz nevarnih materialov, vozila za čiščenje predstavljajo pomemben delež v vsakdanjem življenju. Delovanje vozila se prilagodi posameznemu kupcu, skupaj z močjo, velikostjo in potrebno opremo.