Oprema za popolno kontrolo kanalizacijskih cevi, dimnikov in vodnjakov

IBAK Helmut Hunger GmbH & KG, Kiel / Nemčija


Podjetje IBAK je v svetu vodilni proizvajalec sistemov za kontrolo kanalizacijskih cevi. Je pionir na področju inovacij in tehnološkega razvoja na področju specialne opreme TV kontrole. Ekonomično delovanje, ergonomija, varnost pri delu so le nekatera področja, ki jih IBAK upošteva pri proizvodnji opreme.
Celotna oprema je del kompletne elektronske obdelave podatkov s pomočjo računalniškega programa, ki ga je za namene kontrole razvil prav IBAK.Možna je dobava manjših enot, z avtomatskimi prenosnimi napravami za obdelavo podatkov, kot tudi celotna vozila.