Oprema za dehidracijo blata, industrijsko ločevanje medijev

FLOTTWEG AG, Vilsbiburg / Nemčija


Dehidracijo odpadnega blata in ločevanje dveh ali več komponent iz proizvodnega medija boste najbolje dosegli z uporabo dekanterjev, sortikanterjev, trikanterjev, sedikanterjev proizvajalca Flottweg AG.

Za vaš projekt pripravimo celoten inženiring, dobavo in montažo ter izvedemo šolanje osebja za uporabo sistema.

Oprema je popolnoma avtomatizirana, vsi napisi in uporabniški računalniški program so v slovenskem jeziku.